ALAPÍTVÁNY


EGYENLÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

​Típus: Alapítvány, közalapítvány
Cél szerinti besorolás: oktatási tevékenység
Cél leírás:

 • Az arra rászorultak megfelelő általános orvosi, szakorvosi és egyéb engedélyezett alternatív egészségügyi ellátásának hatékonyabb biztosítása – egészségmegőrzés, betegségmegelőzés.
 • Az orvostudomány új eredményeinek, és egyéb egészségmegőrzési, közérzet- és állapotjavító információk és módszerek széles körben való elterjesztése, megismertetése.
 • Egészségügyi szak-, kisegítő-, kiegészítő- és alternatív szolgáltató személyzet képzésének elősegítése, valamint saját tudományos tevékenység és kutatás.
 • Nehéz sorsú vagy speciális nevelési igényű rászorultak oktatásának és nevelésének támogatása, a velük kapcsolatban állók képzése a Stabil Pont Technológia rendszerével.
 • Kulturálisan hátrányos helyzetűekhez a kultúra eljuttatása a médiák minden eszközével.
 • Kulturális, oktatási, szabadidős és sport tevékenység szervezése, események támogatása.
 • A magyar kulturális örökség külföldön történő elterjesztésének elősegítése.
 • A hasonló tevékenységű és célú civil- és szakmai szervezetekkel történő együttműködés, közös érdekvédelmi és lobby tevékenység az állami szféra adott szervezetei felé.

Az alapítvány tevékenysége

Az alapítvány céljai elérése érdekében, tevékenységi körébe tartozóan az alábbi feladatokat látja el:

 1. Szándék és eredmény orientált ösztöndíjakat alapít,
 2. pályázatokat, támogatási konstrukciókat ír ki, bonyolít és finanszíroz,
 3. lehetőséget teremt szakemberek ki-, át- és továbbképzésére,
 4. új oktatási információkat vezet be és iskolákat, óvodákat, bölcsődéket létesít pályázati forrásokból, egyéb jellegű támogatásokból,
 5. meglévő oktatási rendszerek alapjait reformálja újra a tanárok és a szülők egyidejű fejlesztésével,
 6. magyar tehetségeket, művészeket, írókat, színészeket, sportolókat, feltalálókat támogat és karol fel,
 7. elősegíti az orvos-páciens viszonyrendszer emberi oldalának kommunikációs fejlesztését
 8. új készülékeket, műszereket mutathat be (pl. DNS szkenner / DNS szekvenátor),
 9. eszközöket, szoftvereket gyárthat, állíthat elő, és mutathat be,
 10. az egészségügyi vállalkozásokat kiegészítő tanácsadással látja el, az alaptevékenység észszerű működést elősegítve,
 11. etikus vállalkozásokat, központokat hoz létre, ingatlanokat, területeket hasznosít és működtet az észszerűség irányát kijelölve,
 12. kulturális, technikai, oktatási és sporteseményeket szervez, bonyolít és támogat,
 13. magyar szavakat, jelentéseket, fogalmakat tisztáz és állít helyre a valós, eredeti értelmezése szerint,
 14. valós értéket és értékrendet határoz meg, észszerű értékcsere rendszert alakít ki,
 15. könyvkiadást támogat,
 16. a Stabil Pont Technológia képzési rendszert támogatja kutatásokkal, felmérésekkel, PR tevékenységgel és eszközökkel, mely kiterjed mind az emberi mind az állati elme és viselkedés vizsgálatára, a széles spektrumú gondolkodási és viselkedési zavarok megértésére és megszüntetésére
 17. az Alapítvány mintájára nemzetközi franchise szervezetet hoz létre,
 18. média felületet és releváns információ tartalmat hozhat létre,
 19. munkahelyeket támogat a munkáltatók és munkavállalók viszonyrendszerének helyreállításával,
 20. hátrányos helyzetű emberek képzését támogatja,
 21. bűnelkövetők rekreációjával foglalkozik, bűnözők életének társadalmi helyreállítását támogatja,
 22. biztosítási, pénzügyi, jogi és marketing feladatokat ellátó cégeket hozhat létre.

Cégforma: Nonprofit szervezet
Alakulás dátuma: 1993.05.20.

A CÉG SZÉKHELYE: 3386 Sarud, Kossuth utca 18. (Hrsz.: 508)
Levelezési cím: 2119 Pécel, Akácfa utca 25.
Hatályos: 2018.06.13. –

A CÉG TEVÉKENYSÉGI KÖRE(I):
9499’08 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (Főtevékenység)
Hatályos: 2009.01.27. – …

​CÉG STATISZTIKAI SZÁMJELE: 18046722-9499-569-01
Hatályos: 2011.10.21. – …

CÉG ADÓSZÁMA: 18046722-1-10
Hatályos: 1993.05.20. -​

Bankszámla száma: OTP Bank, 11717009-22469339